Інформація до загальних зборів акціонерів 09.06.2021р

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «КОНВЕЄР», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеному станом на «05» травня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №40602 від 11.05.2021.

Загальна кількість акцій – 792 295 (сімсот дев`яносто дві тисячі двісті дев`яносто п`ять) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій –  378 940 (триста сімдесят вісім тисяч дев`ятсот сорок) штук простих іменних акцій.

Scroll to Top