Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «КОНВЕЄР», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «03» червня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №42136 від 04.06.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату

складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «КОНВЕЄР», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «03» червня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №42136 від 04.06.2021.

Загальна кількість акцій – 792 295 (сімсот дев`яносто дві тисячі двісті дев`яносто п`ять) штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій –  378 940 (триста сімдесят вісім тисяч дев`ятсот сорок) штук простих іменних акцій.

Scroll to Top