Ім'я автора:admin

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік   Загальні відомості   Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство “Конвеєр” Організаційно-правова форма: Приватне підприємство Ідентифікаційний код юридичної особи: 05763754 Місцезнаходження: 79069, Україна, Львівська обл., Шевченкiвський р-н, м. Львiв, вул. Шевченка, 317 Міжміський код, телефон та факс: (032) 291 37 89, (032) 291 18 35 Адреса електронної …

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік Докладніше »

Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

ПРОТОКОЛ № 24 чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного Товариства «Конвеєр» м. Львів 09.06.2021 року

ПРОТОКОЛ № 24 чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного Товариства «Конвеєр» м. Львів                                                                              09 червня 2021 року  

П Р О Т О К О Л И Лічильної комісії про підсумки голосування порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Конвеєр» від 09.06.2021 року

П Р О Т О К О Л И  Лічильної комісії про підсумки голосування порядку денного на чергових Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Конвеєр» м. Львів                                                                                      «09» червня 2021 року Дата проведення чергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Конвеєр»: 09 червня 2021 р.  

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «КОНВЕЄР», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «03» червня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №42136 від 04.06.2021

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «КОНВЕЄР», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «03» червня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №42136 від 04.06.2021. Загальна кількість акцій – 792 295 (сімсот дев`яносто дві тисячі …

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «КОНВЕЄР», що мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному станом на 24 годину «03» червня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №42136 від 04.06.2021 Докладніше »

Інформація до загальних зборів акціонерів 09.06.2021р

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій на дату складання переліку власників іменних цінних паперів ПрАТ «КОНВЕЄР», яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеному станом на «05» травня 2021 року, отриманого від ПАТ «НДУ» за вих. №40602 від 11.05.2021. Загальна кількість акцій – 792 295 (сімсот дев`яносто дві тисячі двісті дев`яносто п`ять) штук простих …

Інформація до загальних зборів акціонерів 09.06.2021р Докладніше »

Загальні збори акціонерів 09.06.2021р

Шановні акціонери! Приватне акціонерне товариство “КОНВЕЄР” (код ЄДРПОУ 05763754, місцезнаходження: 79069, м.Львiв, вул.Шевченка, 317) повідомляє, що Загальні збори акціонерів відбудуться  09 червня 2021 року о 09.00 год., за адресою: 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317,  актовий зал. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24.00 год. 03 червня …

Загальні збори акціонерів 09.06.2021р Докладніше »

Scroll to Top